הסכם רישיון משתמש קצה PaladinVPN

הסכם רישיון זה למשתמש קצה, יחד עם מדיניות הפרטיות אשר משולבת בהתייחסות להסכם רישיון זה למשתמש קצה, קובעת את ההסכם המחייב מבחינה משפטית ("ההסכם") בינך (אדם) לבין Ledger Media Ltd. ("PaladinVPN" או "אנחנו", או "שלנו" או "אנחנו" "); הסכם זה מסדיר את הגישה והשימוש שלך בתוכנת PaladinVPN ("התוכנה"), ה-SDK של PaladinVPN כפי שהיא משולבת בתוכנות או שירותים אחרים, אתרי האינטרנט של Ledger Media Ltd ("האתר") וכל שירותים, שירותים ושירותים נילווים אליו "מאפיינים") המוצעים על ידי ארצות הברית (הכל מכונים כאן ביחד "השירותים"). אנא קרא תנאים אלה בעיון רב אם ברצונך להשתמש בשירותים. אם אינך מסכים להיות מחויב לתנאים אלה או אינך מסכים למדיניות הפרטיות שלנו, אנא אל תשתמש בשירותים. השימוש שלך בשירותים הוא תחת רישיון כמפורט בתנאים אלה. PaladinVPN שומרת לעצמה את כל הזכויות בשירותים, כולל כל זכות שאינה מסופקת במפורש בהסכם זה. על ידי שימוש בשירותים, אתה מסכים שלא תשתמש בהם לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית.

פְּרָטִיוּת

אנו מעריכים את הפרטיות שלך ועושים מאמצים כדי להגן עליה. אנא ראה שלנו מדיניות הפרטיות כדי לדעת יותר על נוהלי איסוף הנתונים והשימוש שלנו.

שימוש בשירותים

השירותים ניתנים לך ללא תשלום לשימוש פרטי (לא מסחרי), לשימוש מסחרי PaladinVPN עבור התאגידים או שמשתמשים מסוימים עשויים להעדיף שלא לתרום את המשאבים הבלתי פעילים שלהם לרשת המופעלת על ידי קהילה, אנא בדוק CloudRouter.io

אינך רשאי להשתמש בשירותים אם אתה מתחת לגיל 13 או אם אינך הבעלים או המנהל המאושר של המכשיר שבו אתה מתקין את התוכנה או משתמש בשירותים בדרך אחרת.

שינוי

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לשנות, להוסיף או למחוק כל אחד מהתנאים וההגבלות של הסכם זה או כל חלק ממנו בכל עת, לרבות ללא הגבלה את הזמינות של תכונות כלשהן. ייתכן שלא נודיע לך, הגרסה הנוכחית של ההסכם זמינה באתר. אתה מבין ומסכים שחובתך לעיין בתנאים וההגבלות הללו מעת לעת על מנת להישאר מעודכן לגבי הכללים וההתחייבויות העדכניות. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר כל עדכון של השירותים או הסכם זה מהווה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת שלך לכל שינוי מסוג זה. אם אינך מסכים להיות מחויב להסכם המתוקן, אינך רשאי להשתמש או לגשת (או להמשיך להשתמש או לגשת) לשירותים.

רישיון

במהלך התקופה, אנו מעניקים לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בלתי ניתן להקצאה, בלתי ניתן לרישיון משנה, ניתן לביטול ומוגבל לגשת לשירותים ולהשתמש בהם ולהתקין עותק של התוכנה במכשיר האישי שלך. התקן. רישיון מוגבל זה מיועד אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. כל שימוש מסחרי בשירותים או בתוכנה, לרבות, אך לא רק, כל שימוש על ידי אדם מטעם חברה או ישות תאגידית, ייחשב כהפרה של הסכם זה.

אם ברצונך לעשות שימוש מסחרי כלשהו בשירותים (או בחלק מהם), או שאתה מטעם חברה או ישות תאגידית, עליך להתקשר איתנו בהסכם מראש. אנא צור איתנו קשר לקבלת מידע נוסף.

התוכנה מורשית לך, לא נמכרת. למעט כפי שצוין במפורש בהסכם זה או בתוך כל אחד מהשירותים, אינך רשאי: (א) להעתיק, לשנות או להפיץ את השירותים או כל חלק מהם; (ב) למכור, להשאיל, להשכיר, להקצות, לייצא, לתת רישיון משנה או להעביר בדרך אחרת את התוכנה או השירותים; (ג) לשנות, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התוכנה או השירותים או לנסות בדרך אחרת לגלות כל קוד מקור, פרוטוקול או תהליך המשמשים בתוכנה או בקשר עם התוכנה או השירותים; (ד) לשנות, למחוק או להסתיר כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הודעות אחרות בקשר לשירותים או לתוכנה; (ה) להפריע או לפגוע בשימוש של אחרים בשירותים או בכל רשת המחוברת לשירותים; (ו) להשתמש בשירותים או בתוכנה בעצמם או בשילוב עם כל מוצר אחר כדי להפר זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות ללא הגבלה זכויות קניין רוחני של צד שלישי, לפלוש לפרטיות המשתמשים בכל דרך שהיא, או כדי לעקוב, לאחסן, להעביר או להקליט מידע אישי על כל משתמש אחר בשירותים או בתוכנה; (ז) להפר את החוקים החלים, לרבות, ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים ותקנות וחוקים רלוונטיים לתקשורת. כל שימוש אסור כאמור יביא להפסקה מיידית ואוטומטית של הרישיון שלך להשתמש בתוכנה ובשירותים, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותנו על פי חוק או בשוויון.

שימוש מקובל

ניתן לגשת לשירותי PaladinVPN מכל רחבי העולם, כך שבאחריותך להעריך האם השימוש באתר, באפליקציות, בתוכנה או בשירותים עומד בדרישות החוקים והתקנות המקומיים. בכל פעם שאתה משתמש באתר, באפליקציות, בתוכנה או בשירותים, עליך לציית להסכם זה ולחוקים, תקנות ומדיניות החלים. אתה מבין שזו אחריותך לשמור על סודיות פרטי חשבון PaladinVPN שלך. אתה אחראי לכל הפעילות תחת חשבונך. אם אי פעם תגלה או חושד שמישהו ניגש לחשבונך ללא הרשאתך, מומלץ ליידע אותנו מיד כדי שנוכל לבטל את אישורי החשבון שלך ולהנפיק חדשים. אנו דורשים שלא תעשה שימוש לרעה בתוכן או בשירותים שלנו. שימוש לרעה מתייחס לכל שימוש, גישה או הפרעה לתוכן או לשירותים בניגוד להסכם זה או לחוקים ולתקנות החלים. על מנת להגן על השירותים מפני שימוש לרעה או שימוש לרעה במישהו, PaladinVPN שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים מתאימים כאשר נעשה שימוש בשירותים שלנו בניגוד להסכם זה ולחוקים החלים. אתה מסכים ש- PaladinVPN רשאית לסיים את חשבונך, מבלי לספק החזר עבור שירותים שכבר שולמו, אם תעשה שימוש לרעה בשירותים. בשימוש בשירותים שלנו, אתה מסכים לא:

 • שלח או שדר פרסומות או תוכן לא רצויים (כלומר, "ספאם") דרך השירותים.
 • לשלוח, לפרסם או להעביר דרך השירותים כל תוכן שהוא בלתי חוקי, מלא שנאה, מאיים, מעליב או משמיץ; פוגע בזכויות קניין רוחני; פולש לפרטיות; או מסית לאלימות.
 • להעלות, להוריד, לפרסם, לשכפל או להפיץ כל תוכן המוגן בזכויות יוצרים או כל זכות קניינית אחרת ללא קבלת רשות תחילה מהבעלים של התוכן הקנייני.
 • להעלות, להוריד, לפרסם, לשכפל או להפיץ כל תוכן הכולל תיאורים מיניים או מפורשים של קטינים.
 • לעסוק בכל התנהגות המגבילה או מונעת מכל מנוי אחר להשתמש או ליהנות מהשירותים.
 • ניסיון לגשת, לחקור או להתחבר להתקני מחשוב ללא הרשאה מתאימה (כלומר, כל צורה של "פריצה").
 • נסה להרכיב, להשתמש או להפיץ רשימה של כתובות IP המופעלות על ידי PaladinVPN בשילוב עם השירותים.
 • השתמש בשירותים לכל דבר מלבד מטרות חוקיות.

בַּעֲלוּת

גרפיקת PaladinVPN, לוגו, עיצובים, כותרות עמודים, אייקוני כפתורים, סקריפטים ושמות שירותים הם סימנים מסחריים, סימנים מסחריים או לבוש מסחרי של Ledger Media Ltd. אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי של PaladinVPN בקשר למוצר או שירות כלשהו ללא כתובה מראש הסכמה של PaladinVPN. תמונות וסמלים של PaladinVPN עשויים לשמש אתרי צד שלישי בקשר עם מתן קישורים מתאימים לאתר PaladinVPN. לא תעניק רישיון משנה, תמכור, תמכור מחדש, תעביר, תקצה, תפיץ או תנצל באופן מסחרי או תהפוך לזמין לכל צד שלישי את השירותים בכל דרך שהיא. אין לבנות מוצר תוך שימוש ברעיונות, תכונות, פונקציות או גרפיקה דומות של השירות או להעתיק כל רעיונות, תכונות, פונקציות או גרפיקה של השירותים.

עדכוני תוכנה

התוכנה שלנו מתעדכנת או משודרגת אוטומטית לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא פעולה מצידך. העדכונים ו/או השדרוגים עשויים להכיל תיקוני שגיאות, באגים, בעיות תאימות או תכונות ו/או פונקציות חדשות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או לשנות את התוכנה או השירותים, או כל חלק מהם, ו/או להפסיק לחלוטין לספק את השירותים לפי שיקול דעתנו.

עמית-לעמית

השירותים מבוססים על רשת המופעלת על ידי קהילה (Peer-to-Peer), שבה משתמשים יכולים להתאגד יחד ולנתב את חיבורי האינטרנט שלהם זה דרך זה. המשמעות היא שהתוכנה עשויה לעשות שימוש באינטרנט, בין היתר על ידי ניתוב מחדש של חלק מהבקשות שלך דרך משתמשי עמיתים אחרים. השימוש החופשי שלך בתוכנה יאפשר בתורו לנתב מחדש של מכשירים אחרים המשתמשים בשירותים דרך המכשיר שלך. מכאן שמשתמשים יכולים לעזור זה לזה להפוך את האינטרנט בחינם לכולם, על ידי שיתוף המשאבים הבלתי פעילים שלהם. על ידי שימוש בשירותים אתה מסכים לשימוש במכשיר שלך באופן המתואר ומסכים שמשתמשים או שירותים אחרים עשויים להשתמש בחיבור הרשת ובמשאבים שלך. אתה מצהיר כי כניסתך להסכם זה והשימוש שלך בשירותים אינם מפרים כל חוזה, חובה, חוק, תקנה או זכות, וכי אם שיתוף המשאבים שלך אינו רצוי או מותר במקרה שלך, לא תשתמש בשירותים, או בדיקה של CloudRouter.io כדי להשתמש ברשת אך לא כדי לתרום לה משאבים.

איך זה בחינם

בתמורה לשימוש חינם ב- PaladinVPN, ייתכן שתהיה עמית CloudRouter. בכך אתה מסכים לקרוא ולקבל את תנאי השירות של CloudRouter SDK SLA. אתה יכול לבטל את ההסכמה על ידי הסרת ההתקנה של PaladinVPN.

גישה גיאוגרפית

השירותים אינם מוגבלים גיאוגרפית; עם זאת, איננו מצגים או מתחייבים שהשירותים מתאימים לשימוש או גישה במיקומך ובתחום השיפוט שלך. אתה ניגש לשירותים במדינה שלך ומשתמש בהם ביוזמתך ואתה אחראי באופן בלעדי לציית לחוקים ולתקנות המקומיים שלך, אם וככל שהחוקים הללו חלים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, את זמינות השירותים או כל חלק מהם, לכל אדם, ישות, אזור גיאוגרפי או תחום שיפוט, בכל עת.

תוכן של צד שלישי

איננו שולטים, ואיננו אחראים לכל נתונים, תוכן, שירותים או מוצרים (כולל תוכנה) שאליהם אתה ניגש, מוריד, מקבל או קונה בזמן השימוש בשירותים. אנו עשויים, אך אין לנו כל מחויבות, לחסום מידע, שידורים או גישה למידע, שירותים, מוצרים או דומיינים מסוימים כדי להגן על השירותים, הרשת שלנו, הציבור או המשתמשים שלנו. איננו מוציא לאור של תוכן של צד שלישי שאליו ניגשים באמצעות השירותים ואינו אחראים לתוכן, לדיוק, לזמן או למסירה של דעות, עצות, הצהרות, הודעות, שירותים, גרפיקה, נתונים או כל מידע אחר המסופק או על ידי צדדים שלישיים כנגישים דרך השירות.

כתבי אחריות

התוכנה והשירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא (כולל תמיכה או שירותים אחרים על ידינו או על ידי מעניקי הרישיונות שלנו). אתה מסכים לשירות שלך ולכל השירות שלך. היו באחריותכם ובאחריותכם הבלעדית. במידה המלאה המותרת על פי החוק הרלוונטי, אנו, נותני הרישיונות, השוטרים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלנו מתנערים מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, ללא הגבלה, לכל השאר מטרה מסוימת ואי-הפרה. איננו מתחייבים כי התוכנה או השירותים: (א) יהיו נקיים משגיאות או פגמים או חופשיים מכל הפרעה או כשלים אחרים; (ב) יעמוד בדרישות שלך; או (ג) שכל שגיאה תתוקן באופן מיידי; איננו מתחייבים או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של התוכן (כולל כל תוכן משתמש) או לכל אתרי צד שלישי או יישומים או תוכן או כל חלק או רכיב של צד שלישי, בשום פנים ואופן לא באחריות. כל האחריות לכל ( I) בעיות או זמינות של חיבורי אינטרנט (II) שגיאות, טעויות או אי דיוקים בתוכן או בשירותים, (III) נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך לשירות ולשירות כלשהו, (IV) כל גישה לא מורשית למכשיר שלך או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו או כל מידע אישי או מידע פיננסי המאוחסן בהם, (V) כל הפרעה או הפסקה של שידור בנוגע לשירותים, שירותים, שירותים, שירותים, שירותים, שירותים, , או קוד זדוני אחר שעלול להיות מועבר לשירותים או דרך השירותים על ידי כל צד שלישי, (VII) כל שגיאה או השמטה בכל תוכן או עבור כל אובדן או נזק של כל סוג של תוכן שנגרם מארה"ב נשלח בדואר אלקטרוני, נשלח או זמין בדרך אחרת באמצעות השירותים, או (VIII) כל תוכן משתמש. איננו מתחייבים, תומכים, מבטיחים או לוקחים על עצמם אחריות לכל מוצר או שירות שמפרסמים או מוצעים על ידי צד שלישי דרך השירותים או כל אתר אינטרנט מקושר היפר או יתרונות אחרים או יתרונות אחרים. לכל עסקה או מעורבות אחרת עם פרסום כזה או בכל דרך להיות אחראית למעקב אחר כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. אתה לוקח על עצמך את כל הסיכון לגבי האיכות, התפקוד והביצועים של השירותים, ולכל העסקאות שאתה מבצע באמצעות השירותים.

הגבלת אחריות

בשום מקרה אנחנו או כל צד אחר שהיה מעורב ביצירה, ייצור, הפצה, קידום או שיווק של השירותים לא נשאו באחריות כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין כל גורם מיוחד, עקיף, מקרי, מקרי, מקרי, מקרי. נזקים, לרבות, ללא הגבלה, אובדן נתונים או רווחים, או בגין חוסר יכולת להשתמש בשירות, גם אם הודיעו לנו או לצד אחר על האפשרות של נזקים כאלה. הגבלה כזו תחול על אף כל כשל של מטרה חיונית של כל תרופה מוגבלת ובמידה המלאה המותרת על פי חוק. בשום מקרה, האחריות המצטברת שלנו כלפיך וכלפי צד אחר, בין אם ישירה או עקיפה, לא תעלה על דולר אחד ($1.00) עבור כל תביעה, נזק ותורת אחריות אחרת.

שיפוי

אתה מסכים בזאת לשפות, להגן ולהחזיק אותנו, החברות הבנות, תאגיד האם והחברות המסונפות שלנו, השותפים, נותני החסות וכל נושאי המשרה, הדירקטורים, הבעלים, העובדים, הסוכנים, עורכי הדין, בעלי הרישיונות, הנציגים, בעלי הרישיונות והספקים בהתאמה שלהם (יחד, "צדדים"), שאינם מזיקים מכל וכל התחייבות, הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר), שייגרמו לכל אחד מהצדדים בקשר לכל תביעה הנובעת מהשימוש שלך באתר או שירותים, כל שימוש או שימוש לכאורה בחשבונך או בסיסמתך על ידי כל אדם, בין אם אושר על ידך ובין אם לאו, הפרתך או הפרת הסכם זה או הפרת הזכויות של כל אדם או ישות אחרים.

תקופה וסיום

הסכם זה ייכנס לתוקף עם הגישה המוקדמת יותר שלך לשירותים או התקנת התוכנה עד לסיום על ידיך או על ידינו ("התקופה"). אתה רשאי לסיים את הקשר שלך איתנו בכל עת על ידי הסרה מלאה של התוכנה. אי עמידה בתנאים וההגבלות של הסכם זה או כל הסכם אחר שיש לך איתנו יביא לסיום הרישיון שלך והסכם זה. עם סיום הסכם זה, הרישיון שניתן לך יפוג אוטומטית ואתה תפסיק כל שימוש נוסף בתוכנה ובשירותים.

יש לנו הזכות לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת אליך:

 • להגביל, לבטל, להשעות או להפסיק את הגישה שלך לשירותים, לרבות מחיקת החשבונות שלך וכל המידע והקבצים הקשורים הכלולים בחשבונך;
 • לסרב, להעביר או להסיר כל חומר שזמין בשירותים או באמצעותם;
 • קבע נהלים כלליים נוספים ומגבלות הנוגעות לשימוש בשירותים.

אנו רשאים לנקוט בכל אחת מהפעולות שלעיל מכל סיבה שהיא, כפי שנקבע על ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות, בין היתר, (א) ההפרה או ההפרה שלך של הסכם זה, (ב) בקשות של רשות אכיפת חוק או אחר סוכנות ממשלתית, (ג) בקשה על ידך, (ד) הפסקה או שינוי מהותי בשירותים (או כל חלק מהם), ו-(ה) בעיות או בעיות טכניות או אבטחה בלתי צפויות. אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי על נקיטת כל אחת מהפעולות הללו.

ציות לחוק ופיקוח על ייצוא

התוכנה מיועדת לשימוש רק בהתאם לחוקים החלים ואתה מתחייב להשתמש בה בהתאם לכל החוקים החלים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל תנאי אחר במסמך זה, אתה מסכים לציית לכל חוקי הייצוא וההגבלות והתקנות החלים ומסכים שלא תייצא, או תאפשר ייצוא או ייצוא מחדש של התוכנה תוך הפרה של כל הגבלה כזו. , חוקים או תקנות. אתה מסכים לאמור לעיל ומצהיר ומתחייב שאינך נמצא במדינה, בשליטתה של, או אזרח או תושב של מדינה מוגבלת כלשהי על פי חוק אמריקאי או אחר.

חוק וסמכות שיפוט

תנאי שירות אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי איי הבתולה הבריטיים, ללא התייחסות לעקרונות התנגשויות החוקים שלהם. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין לא תחול על תנאי שירות אלה. השימוש שלך באתר ו/או בשירות עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים. שני הצדדים נכנעים בזאת באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים ברוד טאון, טורטולה, איי הבתולה הבריטיים, כדי לפתור כל מחלוקת הנובעת מתנאי שירות אלה או על פי תנאי שירות אלה, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של ולמקום השיפוט ב בתי משפט כאמור ומוותרים על כל התנגדות לפורום לא נוח. על אף האמור לעיל, אתה מסכים ש- PaladinVPN יורשה להגיש בקשה לסעדים של צו מניעה בכל תחום שיפוט.

שונות

 • ההסכם כולו; הסכם זה, לרבות המדיניות שניתן להתייחס אליה בהסכם, מהווה את כל ההסכם בינך לבינינו ביחס לנושא זה ומחליף ומחליף את כל ההבנות או ההסכמות הקודמות או העכשוויות, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושא זה. .
 • התראות; אנו עשויים להידרש על פי החוק החל להודיע לך על אירועים מסוימים. אתה מאשר בזאת ומסכים לכך שהודעות כאלה יהיו בתוקף עם פרסום אותן באתר או באמצעות השירותים או מסירתן אליך באמצעות דואר אלקטרוני. אתה רשאי לעדכן את כתובת הדוא"ל שלך באמצעות השירותים שבהם סיפקת לנו את פרטי הקשר שלך. אם לא תספק לנו מידע מדויק, לא נוכל לשאת באחריות אם לא נודיע לך. אם אתה תושב מדינת קליפורניה, ארה"ב, ייתכן שיישלח לך אותו מידע בדוא"ל על ידי שליחת מכתב לכתובת לעיל עם כתובת הדוא"ל שלך ובקשה למידע זה.
 • מְשִׁימָה; אתה מסכים שהסכם זה והזכויות שלנו בכפו עשויים להיות מומחקים, במלואם או בחלקם, על ידינו או על ידי השותף שלנו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות הקצאה בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של באופן מהותי. כל הנכסים שלנו, או אחרת, כולם או חלקם. אינך רשאי להקצות, לתת רישיון משנה או להאציל את זכויותיך על פי הסכם זה.
 • אין ויתור; אי מימוש או אכיפה מצדנו של זכות או הוראה כלשהי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי בית משפט בסמכות שיפוט מוסמכת כפסולה, הצדדים בכל זאת מסכימים שבית המשפט צריך להשתדל לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה, ושאר הוראות הסכם זה נשארות ב במלוא העוצמה וההשפעה.
 • אתה מסכים שללא קשר לכל חוק או חוק המנוגדים, כל תביעה או עילת תביעה הנובעת או קשורה לשימוש בשירותים או בהסכם זה חייבת להיות מוגשת בתוך חודש אחד (1) לאחר התעוררה תביעה או עילת תביעה כזו או להיות חסום לנצח.

השימוש בשירותים מהווה הסכמה ל- Ledger Media Ltd. תנאי שימוש ו מדיניות הפרטיות

הורד את PaladinVPN בחינם
עבור חלונות